مربی سوپر استار

تومان 169/000

داشتن این مربی در بازی باعث دریافت ۵۰ درصد طرفدار بیشتر ، گرفتن ۵۰ دلار به ازای زدن هر گل و بازگشت ۱۰ درصد از سکه های از دست داده در بازی باخته میشود.

مربی سوپر استار
مربی سوپر استار

تومان 169/000